miercuri, 23 decembrie 2009

A_M_AR_E a_MIC [ 1 ]

A _mar_EL_e a_MIC_ul ma arc, ma varf, ma D_OR !
N isipuri in clepsidre ma IN- pic ! pic ! – FIOR !
D e dor de vis in tine ma FOC ! Ma N _EA ! Dis_par !
R a_zoa_rele Iu_bir_ii ma potopesc ! AM_n-ar … !!!?
E sti DOI_PI_ER ? Pat_ra_tic ? Deschis-Inchis ? In_CERC ?
I ncerc in_cerc PATRATIC PI_ER-ul meu ! Des_cerc !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu